ADSL bonding ger mycket värderad motståndskraft mot företag som är beroende av Internet-anslutning

Med bundna ADSL-tjänster har företagen förbättrat skyddet från att förlora internetanslutning, vilket är affärskritiskt för många organisationer. Om en enda ADSL eller ADSL2+ anslutning går ner, instant failover är inbyggd i ADSL bindning så en Internet-anslutning upprätthålls på de återstående arbetslänkar. Det finns ingen förlust av anslutning.

För många företag kommer kostnaderna i samband med en fullständig förlust av Internet-anslutning sannolikt att vara dramatiskt högre än kostnaderna för en bunden ADSL-lösning.

Utvecklande nätverk säkerställer att flera Internetleverantörer används med sin bundna ADSL-tjänst för att ge maximal redundans genom att undvika att alla länkar går ner på grund av ett enda ISP-fel. Även om Sharedband inte specificerar vilka Internetleverantörer som används med sin tjänst, rekommenderar den en mångfald bredbandsleverantörer för att maximera motståndskraften i sin tjänst.